Regulamin Zarządu

Śląskiego Związku Szachowego

Zarząd Śląskiego Związku Szachowego kieruje bieżącą działalnością Związku w oparciu o postanowienia Statutu Śląskiego Związku Szachowego i niniejszego Regulaminu.
Do pobrania