Komisja

Młodzieżowa

Komisja Młodzieżowa Śląskiego Związku Szachowego zwana dalej jest organem doradczym i opiniującym
w sprawach sportu młodzieżowego, podległą bezpośrednio Wiceprezesowi ds. Młodzieży Śląskiego Związku Szachowego.
Michał Tworuszka
Michał Tworuszka Przewodniczący Komisji
Łukasz Brożek
Łukasz Brożek Członek Komisji
Dariusz Proksa
Dariusz Proksa Członek Komisji
Janusz Górski
Janusz Górski Członek Komisji
Anna Hampel
Anna Hampel Członek Komisji
Dokumenty Komisji Młodzieżowej
Sprawozdanie Komisji Młodzieżowej 2015 - 2017
Regulamin Działania Komisji Młodzieżowej
Sprawozdanie Komisji Młodzieżowej 2009