Komisja Ewidencji,

Klasyfikacji i Rankingu

Zadaniem Komisji jest nadawanie okręgowych kategorii szachowych i innych tytułów zgodnie z uprawnieniami Wojewódzkich Związków Szachowych
oraz opiniowanie regulaminów, wytycznych i opłat dotyczących ewidencji, klasyfikacji i rankingów w Śląskim Związku Szachowym.
Michał Wejsig
Michał Wejsig Przewodniczący Komisji
Zastępca Przewodniczącego
Michał Paździora
Michał Paździora Członek Komisji