protokoły z posiedzeń Zarządu

Śląskiego Związku Szachowego

Archiwum protokołów z zebrań Zarządu Śląskiego Związku Szachowego.

Protokoły Posiedzeń

Pozostałe aktualności