Statut Śląskiego Związku

Szachowego

Uchwalony na Walnym Zebraniu Delegatów Śląskiego Związku Szachowego w dniu 14.06.2015 r.
Tekst jednolity z dnia 07.08.2020 r.
Do pobrania
Statut z dnia 07.08.2020 - Tekst jednolity