Zarząd Śląskiego

Związku Szachowego

Aktualny skład Zarządu Śląskiego Związku Szachowego w kadencji 2021 - 2025.
Andrzej Matusiak

Andrzej Matusiak

Prezes Zarządu

szach30@wp.pl
+48 607 739 843

Michał Paździora

IA Michał Paździora

Wiceprezes ds. organizacyjnych

michalpazdziora@gmail.com
+48 606 662 756

Paweł Białoń

Wiceprezes ds. promocji

promocja@szs.org.pl
+48 510 501 158

Jarosław Kocela

Wiceprezes ds. młodzieżowych

jkocela@op.pl
+48 603 706 117

Rafał Faron

Sekretarz

rafal.faron@szs.org.pl
+48 601 475 624

Dawid Boruta

Dawid Boruta

Wiceprezes ds. sportowych

dawidboruta@gmail.com
+48 607 353 366

Martin Surman

Martin Surman

Członek Zarządu

martin.surman@szs.org.pl
+48 515 990 430

Rafael Pietrzak

Członek Zarządu

rafael.pierzak@zaglebiedabrowa.pl
+48 698 425 382

Jolanta Martyniak

Członek Zarządu

j.martyniak76@gmail.com
+48 605 604 575