Zarząd Śląskiego

Związku Szachowego

Aktualny skład Zarządu Śląskiego Związku Szachowego w kadencji 2021 - 2025.
Andrzej Matusiak
Andrzej Matusiak Prezes Zarządu
IA Michał Paździora
IA Michał Paździora Wiceprezes ds. organizacyjnych
Paweł Białoń
Paweł Białoń Wiceprezes ds. promocji
Jarosław Kocela
Jarosław Kocela Wiceprezes ds. młodzieżowych
Rafał Faron
Rafał Faron Sekretarz
Dawid Boruta
Dawid Boruta Wiceprezes ds. sportowych
Martin Surman
Martin Surman Członek Zarządu
Rafael Pierzak
Rafael Pierzak Członek Zarządu
Jolanta Martyniak
Jolanta Martyniak Członek Zarządu