Komisja Wyróżnień

i Dyscypliny

Komisja Wyróżnień i Dyscypliny jest organem właściwym z zakresie rozpatrywania wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień Śląskiego Związku Szachowego.
Michał Paździora
Michał Paździora Przewodniczący Komisji
Paweł Kwaśniewski
Paweł Kwaśniewski Członek Komisji
Dawid Boruta
Dawid Boruta Członek Komisji