Kolegium

Sędziów

Kolegium Sędziów Śląskiego Związku Szachowego jest Komisją autonomiczną Związku, co oznacza, że najwyższą władzą Kolegium jest Konferencja Sędziów Śląskiego Związku Szachowego, a w okresie pomiędzy Konferencjami najwyższym organem sędziów szachowych zrzeszonych w Śląskim Związku Szachowym jest Kolegium.
Michał Wejsig
Michał Wejsig Przewodniczący Kolegium
sędzia kl. IA
Łukasz Brożek
Łukasz Brożek Członek Kolegium
sędzia kl. IA
Rafał Faron
Rafał Faron Członek Kolegium
sędzia kl. FA
Paweł Kwaśniewski
Paweł Kwaśniewski Członek Kolegium
sędzia kl. II
Materiały sędziowskie
Przepisy gry
Przepisy turniejowe
Status sędziego
Lista sędziów
Dokumenty Kolegium Sędziów
Regulamin Kolegium Sędziów