Historia

Śląskiego Związku Szachowego

Strona poświęcona historii Śląskiego Związku Szachowego

Rys historyczny

Śląski Związek Szachowy – organizacja sportowa, zajmująca się szeroko rozumianą działalnością szachową na terenie województwa śląskiego.

Pierwsze kluby szachowe na Górnym Śląsku powstały w latach 1914-1918. Pierwszy w Polsce Okręgowy Związek Szachowy został założony 27 kwietnia 1924 jako Związek Szachistów woj. Śląskiego. Mimo iż przedstawiciele Górnego Śląska (Roman Bąk i Paweł Chmiel) uczestniczyli w założycielskim spotkaniu Polskiego Związku Szachowego w 1926 to oficjalnie Śląskie Okręgowe Stowarzyszenie Szachistów wstąpiło do PZSzach dopiero 9 grudnia 1928. Związek już w 1929 zorganizował I Drużynowe Mistrzostwa Polski.

Celem działania Związku jest rozwój i popularyzacja gry szachowej oraz koordynacja działań klubów i sekcji szachowych z terenu województwa ze szczególnym uwzględnieniem wyczynu sportowego.

Według danych z Centralnego Rejestru Członków Polskiego Związku Szachowego z lipca 2023 w Śląskim Związku Szachowym było stowarzyszonych 58 klubów szachowych i ponad 13 tysięcy zarejestrowanych członków. 

Nasza misja

Śląski Związek Szachowy został założony w 1924 roku. Nasza misja to rozwój i popularyzacja królewskiej gry oraz koordynacja działań klubów i sekcji szachowych z terenu całego województwa śląskiego ze szczególnym uwzględnieniem wyczynu sportowego.

Celem Związku jest rozwój i popularyzacja sportu szachowego, organizacja i prowadzenie współzawodnictwa sportowego, koordynacja działań innych stowarzyszeń, klubów i sekcji szachowych, ze szczególnym uwzględnieniem wyczynu sportowego w grze bezpośredniej, w rozwiązywaniu zadań szachowych, w grze korespondencyjnej i kompozycji szachowej oraz ustanawianie i realizacja reguł sportowych, organizacyjnych i dyscyplinarnych we współzawodnictwie sportowym w sporcie szachowym. Reprezentowanie interesów sportu szachowego wobec odpowiednich władz oraz wobec Polskiego Związku Szachowego.

Celem związku jest również prowadzenie działań w zakresie pożytku publicznego, w szczególności wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, a także prowadzenie działań w zakresie propagowania kultury, w szczególności wiedzy historycznej na temat szachów.

Pozostałe aktualności