Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Szachach – Komunikat nr 1

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Szachach planowana jest na 4-11.10.2020 r. w Puławach. Zawodnicy/czki posiadający uprawnienia do gry w mistrzostwach proszeni są o potwierdzenie swojego udziału oraz o podanie zapotrzebowania na zakwaterowanie i wyżywienie dla osób towarzyszących (trenerzy, rodzice) do dnia 5.09.2020 r. Prosimy o podanie nazwiska i imienia osób towarzyszących.

Nie jest to równoznaczne z gwarancją zapewnienia pobytu u organizatora dla trenerów i rodziców podczas OOM.
Śląski Związek Szachowy będzie czynił starania, aby ww. osoby towarzyszące zostały zakwaterowane wraz zawodnikami. Na obecną chwilę nie ma jeszcze komunikatu organizacyjnego. Prosimy o podanie w/w informacji na adres mailowy Kierownika ekipy Pani Elżbiety Pyrkosz – ela1pyrkosz@gmail.com  z kopią do jkocela@op.pl