Mistrzostwa Międzywojewódzkie Juniorów – dodatkowi zawodnicy

Lista zawodników, którzy posiadają uprawnienia do gry w MMJ. Organizatorem MMJ jest Śląski Związek Szachowy.

Załączniki do wpisu
Lista zawodników uprawnionych do MMJ 2022