Kurs Edukacja Przez Szachy w Szkole

Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć szachowych w edukacji wczesnoszkolnej w ramach projektu Edukacja przez Szachy w Szkole.

Załączniki do wpisu