Zarządzenie w sprawie czasowego odwołania imprez szachowych