Sprawozdawczo Wyborcze Walne Zebranie Delegatów

Zarząd Śląskiego Związku Szachowego  zwołuje na czwartek 23 maja 2019 roku  Sprawozdawczo Wyborcze Walne Zebranie Delegatów.

Załączniki do wpisu
Porządek obrad