Sprawozdawcze Walne Zebranie Delegatów Śląskiego Związku Szachowego

Zarząd Śląskiego Związku Szachowego na podstawie Uchwały nr 1/03/2020 z dnia 10 marca 2020 roku w trybie punktu 10 § 23 statutu Związku zwołuje: Sprawozdawcze Walne Zebranie Delegatów Śląskiego Związku Szachowego Piątek, 24 kwietnia 2020 roku godz. 17.30 (I termin) godz. 18.00 (II termin)Park Śląski Chorzów aleja Różna 2 (budynek dyrekcji WPKiW)

Załączniki do wpisu
Statut Śląskiego Związku Szachowego (2015)
Regulamin Obrad - 24.4.2020
WZD - 24.4.2020
Projekt zmian Statutu - załącznik