MPJ BIS Rzeszów 2022 – Komunikat nr 2 SLZSZACH

MPJ BIS Rzeszów 2022 – Komunikat nr 2 SLZSZACH

Na adresy mailowe klubów zostaną wysłane wyliczenia kosztów udziału zawodników, osób
towarzyszących (trenera, rodzica, opiekuna) w mistrzostwach. Zawodnicy dokonują wpłaty przelewem poprzez macierzyste Kluby w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 13.08.2022 r. n

Załączniki do wpisu
Komunikat Organizacyjny - MPJ BiS 2022
Oświadczenia - MPJ BiS Rzeszów 2022