MPJ BIS – Komunikat nr 2 Śląskiego Związku Szachowego

Prosimy o zapoznanie się z komunikatem oraz harmonogramem mistrzostw opublikowanym przez organizatora zawodów – Podkarpacki Związek Szachowy.

Informujemy, że zapisani zawodnicy na transport autobusem na mistrzostwa w I terminie (grupy do lat 14, 16, 18) będą mogli skorzystać z przejazdu. Zawodnik zobowiązany jest wypełnić zgodę rodzica na wyjazd, druk oświadczenia -mpjbis. Ww. dokumenty należy zabrać ze sobą. Wkrótce powinien zostać opublikowany dokument związany z COVID-19 przez Organizatora. Niestety zawodnicy startujący w II terminie Mistrzostw muszą dojechać we własnym zakresie.
Załączniki do wpisu
Oświadczenia - MPJ BiS Rzeszów 2021
Harmonogram - MPJ BiS Rzeszów 2021
Zgoda rodziców - MPJ BiS Rzeszów 2021