Kurs – Edukacja Przez Szachy w Szkole 30.06.2023

Kurs ma na celu przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć szachowych w edukacji wczesnoszkolnej w ramach projektu Edukacja przez Szachy w Szkole.

Każdy dzień kursu rozpoczynamy od godziny 09:00, oprócz poniedziałku 26 czerwca kiedy to zaczynamy od godziny 12:00.Uczestnictwo: W szkole mogą wziąć brać udział nauczyciele, którzy prześlą zgłoszenie(imię, nazwisko, oraz szkoła którą reprezentują) na adres koordynatora:dawidboruta@gmail.com i do dnia rozpoczęcia kursu wniosą opłatę w wysokości 600 zł na konto Śląskiego Związku Szachowego

Załączniki do wpisu