Ankieta Komisji Młodzieżowej

Komisja Młodzieżowa Śląskiego Związku Szachowego pracuje nad Regulaminem Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów IV i III liga. W tym celu zapraszamy wszystkie śląskie klubu do ankiety – udzielenia odpowiedzi na poniższe pytanie.

Czy jesteś za tym, aby wprowadzić do Regulaminu Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów IV i III liga zapisów:

1. Jeden zawodnik z listy startowej może być potwierdzony lub wypożyczony do danego klubu w terminie po 31 grudnia roku poprzedniego.

2. Jeden dodatkowy zawodnik z listy startowej, niezależnie od prawa określonego w p. 1, może być potwierdzony lub wypożyczony, jeżeli:
a) w dn. 31 grudnia roku poprzedniego był zarejestrowany w tym samym województwie co klub,
b) w chwili złożenia wniosku o potwierdzenie lub wypożyczenie posiada co najwyżej II kategorię szachową i jednocześnie ranking FIDE nie wyższy niż 1600 pkt.

Przepisy obowiązują w Drużynowych Mistrzostwach Polski Juniorów Ekstraliga, I liga, II liga – Regulamin punkty 7.3 i 7.4. Wyniki ankiety będą mieć wpływ na Regulaminy DMPJ III liga i IV liga w 2024. Na odpowiedzi czekamy do 15 listopada. Odpowiedź przedstawiciela klubu należy wysłać na adres Komisji lub przekazać bezpośrednio członkom Komisji Młodzieżowej.

Adres mailowy: komisja.mlodziezowa@szs.org.pl
Komisja Młodzieżowa Śląskiego Związku Szachowego

Pozostałe aktualności