Zmiana Statutu Zgodnie z WZD 7.08.2020

Zmiany w Statucie Śląskiego Związku Szachowego zostały wprowadzone w paragrafach: 2, 6, 7 oraz 10.

 

Załączniki do wpisu
Statut z dnia 07.08.2020 - Tekst jednolity