Zmiana siedziby Śląskiego Związku Szachowego

Śląski Związek Szachowy informuje, że zmienił się adres siedziby związku oraz dane do faktur. Po odpowiednich pracach remontowych oraz przystosowaniu siedziby do obsługi interesantów planowane jest uruchomienia biura. Dzień i godziny otwarcia zostaną ogłoszone po wykonaniu remontu. 

Wszelką korespondencję do czasu skończenia prac proszę adresować na adres korespondencyjny podany w zakładce “Kontakt“.