Zgrupowanie Ustroń – wymagane dokumenty

ZGRUPOWANIE SZACHOWE – wymagane dokumenty

Dokumenty, które uczestnik powinien wypełnić i zabrać ze sobą na zgrupowanie:
1. Karta uczestnictwa w zgrupowaniu 
2. Regulamin uczestnictwa – COVID-19
3. Legitymację szkolną
4. Zgodę rodziców:
a. Kadra Młodzika – RODO/zgoda rodziców 
b. Kadra Juniora – RODO/zgoda rodziców + pozostali zawodnicy

Ponadto zawodnik w Kadrze Młodzika musi posiadać aktualne badania lekarskie
(orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania szachów).

Załączniki do wpisu
Regulamin COVID19
Karta uczestnictwa zawodnika w zgrupowaniu
RODO - zgoda rodziców
RODO - zgoda rodziców KM