Zarząd Śląskiego Związku Szachowego kadencji 2021-2025

Prezes: Andrzej Matusiak
Skarbnik: Krzysztof Orzechowski
Sekretarz: Rafał Faron
Wiceprezes ds. młodzieżowych: Jarosław Kocela
Wiceprezes ds. sportowych: Dawid Boruta
Wiceprezes ds. organizacyjnych: Michał Paździora
Wiceprezes ds. promocji: Paweł Białoń
Członek Zarządu: Martin Surman
Członek Zarządu: Rafael Pierzak