Zapisy partii szachowej

Śląski Związek Szachowy informuje że jest możliwość nabycia bloczków zapisu partii szachowych z logiem oraz nowymi danymi ŚLZSzach.

Koszt:
Bloczkek A-5 po 100 ark, papier samokopiujący 60 g, 12,00 zł brutto/szt

Bloczek A-5 po 100 ark, papier offset 80 g. (niekopiujący) 10,00 brutto/szt