Program Walnego Zebrania Delegatów Śląskiego Związku Szachowego 2.10.2021
Pobierz