Formularz zgłoszeniowy o patronat Śląskiego Związku Szachowego
Pobierz