Sprawozdawcze Walne Zebranie Delegatów Śląskiego Związku Szachowego – odwołane

Walne Zebranie Delegatów z powodu stanu epidemii zostaje odwołane. Termin i miejsce zostanie podane po zakończeniu stanu epidemii.