Regulamin wypożyczania sprzętu szachowego

Sprzęt wypożyczany jest odpłatnie* na zasadach zawartych w niniejszym Regulaminie. Cennik oraz przykładową tabelę z kosztami wypożyczenia sprzętu znajdą Państwo w dokumencie.
Załączniki do wpisu