Przedłużenie naboru zawodników na Ustroń

Ważna informacja organizacyjna dotycząca zgłaszania zawodników !!!