Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w szachach – Komunikat Nr 3

Przypominamy, że Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży odbędzie się w Puławach w dniach 4-11.10.2020 r. Ekipa Śląskiego Związku Szachowego będzie zakwaterowana w Hotelu Sybilla, Al. Królewska 17, 24-100 Puławy.

Osoby dodatkowe z naszej ekipy, nie finansowane z puli ministerstwa  prosimy  o dokonywanie opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie  w kwocie 840 zł na konto:

Lubelski Wojewódzki Związek Szachowy nr konta:

07 8039 0006 0000 0009 3116 0001 do 25.09.2020r.

Każda wpłata powinna zawierać opis z dokładnym wskazaniem, za kogo jest wnoszona.

Potwierdzenie wpłaty prosimy przesłać na adres Kierownika ekipy- Elżbieta Pyrkosz,  ela1pyrkosz@gmail.com

Oprócz wcześniej wymienionych dokumentów, każdy uczestnik Olimpiady musi zabrać ze sobą aktualne zaświadczenie lekarskie o zdolności do gry w szachy (może być od lekarza rodzinnego).