Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Szachach – Komunikat nr 2

Komunikat OOM Śląskiego Związku Szachowego

Przypominamy, że Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży odbędzie się w Puławach w dniach 4-11.10.2020 r.
Uczestnicy (zawodnicy, trenerzy) zobowiązani są do wypełnienia i oddania Kierownikowi ekipy – Elżbieta Pyrkosz następujących dokumentów:
1. Kwestionariusz sanitarny
2. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Śląski Związek Szachowy przewiduje zorganizowany przejazd na mistrzostwa. Zgłoszenie chętnych należy przesłać na adres mailowy: mtwardon@interia.pl w nieprzekraczalnym terminie do 25.09.2020 r.

Przewidywany koszt przejazdu w obie strony wynosi 100-120 zł. Ostateczny koszt przejazdu w obie strony będzie podany w terminie późniejszym i jest uzależniony od ilości zgłoszeń. 

Załączniki do wpisu
Kwestionariusz sanitarny
Oświadczenie o przetwarzaniu danych