NWZD Śląskiego Związku Szachowego

Zarząd Śląskiego Związku Szachowego na podstawie Uchwały nr 01/10/2022 z dnia 6 października 2022 roku w trybie punktu 10 § 23 statutu Związku zwołuje: Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Śląskiego Związku Szachowego

Załączniki do wpisu
NWZD - 26.11.2022
Regulamin NWZD - 26.11.2022