MPJ BIS 2020 – Komunikat nr 4

Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do wypełnienia dokumentu Organizatora (Dolnośląski Związek Szachowy) pod rygorem niedopuszczenia do Mistrzostw Polski. Zawodnicy, którzy jadą autobusem ze ŚLZSzach muszą zabrać ze sobą zgodę rodzica na wyjazd.

Załączniki do wpisu
MPJ BiS 2020 - Oświadczenia
MPJ BIS 2020 - Jadłospisy
Zgoda rodziców - Wrocław - Termin pierwszy
Zgoda rodziców - Wrocław - Termin drugi