Fundusz Górnośląski SA partnerem Mistrzostw Europy Open i Kobiet w Szachach Szybkich i Błyskawicznych

Partnerem Mistrzostw Europy Open i Kobiet w Szachach Szybkich i Błyskawicznych, które za 3 dni odbędą się w katowickim Spodek jest Fundusz Górnośląski S.A. https://www.fgsa.pl/
Fundusz Górnośląski SA od ponad 25 lat aktywnie działa na rzecz wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw poprzez dostarczanie im nisko oprocentowanego kapitału na inwestycje oraz bieżącą działalność. Rozwój firm z sektora MŚP ma ogromne znaczenie dla umacniania potencjału gospodarczego w województwie śląskim.
Spółka jest kluczowym w województwie śląskim podmiotem:
– kreującym i udostępniającym nowoczesne instrumenty finansowe wspierające rozwój sektora publicznego, prywatnego i obywatelskiego,
– aktywnie uczestniczącym w realizacji polityki rozwoju regionu oraz tworzącym warunki dla wykorzystywania środków krajowych i europejskich na rzecz rozwoju województwa śląskiego,
– inicjującym i angażującym się w partnerskie projekty zorientowane na wspieranie innowacyjnych procesów rozwoju regionu.
Fundusz Górnośląski od lat wspiera rozwój KRÓLEWSKIEJ GRY na terenie województwa śląskiego, gdyż wie, że szachy i biznes mają wiele wspólnego. DZIĘKUJEMY, że jesteście z nami.
Więcej informacji na stronie: https://katowice2022.eu/