Akademia Szachowa 5-8 marca – Uczestnicy

Akademia Szachowa, 5–8 marca 2020. Wszyscy zgłoszeni juniorzy zostali przyjęci na Akademię Szachową. Bardzo prosimy o dostarczenie wraz z dzieckiem oświadczenia rodziców (zgody).

Pozostałe aktualności