Zmarł śp. Adam BOROWSKI (29.11.1943 – 06.01.2024)

Jeszcze na pierwszej stronie Aktualności, na stronie internetowej Śląskiego Związku Szachowego, migoce lampka pamięci o śp. Janie Widerze a już winni jesteśmy zapalić kolejną – wieczorem 6 stycznia br. odszedł z naszych szeregów kolega Adam BOROWSKI.

            Adam Borowski od ponad 60. lat czynnie uczestniczył w życiu szachowym na Górnym Śląsku. Jako student Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach – w roku 1962 – zgłosił swój akces do sekcji szachowej istniejącej przy klubie studenckim „FORUM” przy ul. Marcina Strzody w Gliwicach. Wspólnie z Piotrem Szymiczkiem, Leszkiem Trojanem i Piotrem Bobrowskim stanowił o sile tej drużyny, która w sezonie rozgrywkowym 1966/67 grała w klasie „A”.

Po ukończeniu studiów Adam Borowski rozpoczął pracę w laboratorium Huty „Pokój” w Nowym Bytomiu i działalność w sekcjach szachowych w Rudzie Śląskiej  jako organizator życia szachowego i szkolenia młodzieży. Aby Jego praca była bardziej efektywna ukończył zorganizowany przez Polski Związek Szachowy przy współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego w Warszawie kurs trenerski uzyskując dyplom trenera II klasy. Szczególnym osiągnięciem szkoleniowym Adama Borowskiego było odkrycie wielkiego talentu szachowego Dariusza ŚWIERCZA.

Aby efekty Jego pracy były komplementarne podnosił swój poziom gry szachowej uzyskując I kategorię szachową i kończył kolejne etapy uczestniczenia w życiu szachowym jako sędzia. W tej dziedzinie również uzyskał I klasę sędziowską i współpracując z IA Romanem Bąkiem prowadził w Kolegium Sędziów sprawy szkoleniowe. Po ustąpieniu Romana Bąka w roku 1988 z funkcji Przewodniczącego Kolegium Adam Borowski przejmuje funkcję Przewodniczącego Kolegium na okres jednej kadencji.

Ciekawym epizodem w życiu Adama Borowskiego była pasja kolekcjonowania literatury szachowej. W tej kwestii współpracował ze znanym na Śląsku posiadaczem dużego księgozbioru Antonim Szylerem. Oceniając zaangażowanie i pasję Adama Borowskiego Antoni Szyler przed śmiercią przekazał Jemu swój księgozbiór.

W ostatnich latach stan zdrowia Adama pogarszał się i z tego powodu ograniczał On swoje zaangażowanie w życiu szachowym zarówno na poziomie struktur okręgowych jak i na terenie Rudy Śląskiej.

Adam Borowski pozostanie w pamięci środowiska śląskich szachów jako działacz, który przyczynił się do rozwoju gry szachowej zarówno na terenie Rudy Śląskiej jak i Okręgowego Związku Szachowego. Był człowiekiem prawym, niezwykle pracowitym i sumiennym, dobrym organizatorem a szczególnie utalentowanym wychowawca młodzieży.

Będzie nam GO bardzo brakowało !

Aby uczcić pamięć o Nim informuję, że ceremonia pogrzebowa odbędzie się Cmentarzu Nowym w Nowym Bytomiu o godz. 11-tej w piątek 12 stycznia br. (wejście od ul. Chorzowskiej).        

Pozostałe aktualności